Mythological RoundTable® Group of Velp, Netherlands
About Events Blog Contact

In de grot die je bang bent in te gaan, is de schat die je zoekt …

(Joseph Campbell)

Wilt u meer weten …?

Wilt u meer weten over de visie van Joseph Campbell? Of over de archetypen van Carl Jung? Heeft u belangstelling voor mythologische verhalen, beelden en symbolen?

In een groep van inspirerende belangstellenden onderzoeken we de visie en de thema’s van beide wetenschappers. We proberen te ontdekken welke belangrijke invloeden deze thema’s hebben in ons leven. Wat betekent dit voor ons? Welke nieuwe inzichten?  En wat doen we hier verder mee?

Joseph Campbell, de befaamde mytholoog, heeft zijn hele leven gewijd aan het bestuderen van mythen van verschillende volken en culturen. Zijn levenslange scholing was als een zoektocht naar de Heilige Graal. Hij ontdekte hoe mensen van nu hun leven kunnen verrijken door te kijken naar de verborgen betekenissen in al die oeroude mythen en mythische verhalen. Hij laat ons de mythologie zien als een soort schatkamer. In zijn boeken probeert hij ons de waarde van mythen te laten zien in ons eigen leven. Zo leert hij ons hoe wij ook op een andere manier naar onszelf en naar de andere kunnen kijken en de wereld zien vanuit een ander perspectief.

Carl Gustav Jung, psychiater en psycholoog, doet precies hetzelfde. Zijn dieptepsychologie is van onschatbare waarde voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen. Volgens Jung leren de oeroude mythische verhalen ons wat we kunnen doen om de symbolische beelden in mythen te ontsluieren en te onthullen. Beelden zijn namelijk de dragers van ons onbewust innerlijk “weten”. Zij geven ons – ten diepste –  inzicht in wie-wij-zijn. De waarheid in mythen valt onder de noemer “Openbaring” of “Wijsheid”.

Dankzij de waardevolle bijdrage van beide zeer invloedrijke wetenschappers hebben miljoenen mensen zich kunnen bevrijden van een schuldlast, die zij veelal ten onrechte met zich meedroegen. En gelukkig zijn velen daardoor met andere ogen gaan kijken naar zichzelf en de werkelijkheid om zich heen.

Mythen

We willen allemaal weten waar we vandaan komen. We willen ook weten waar we naar toe gaan. Een mythe is in wezen een gids die ons dat vertelt. Mythen houden ons op een unieke wijze een spiegel voor. Het gaat in mythen niet om feitelijkheden, want mythen overstijgen altijd de feiten en de tijd. Mythen vertellen over de diepere betekenis van het leven en over het mysterie van het bestaan.

Wij kunnen mythen niet begrijpen met onze ratio, want mythen spreken tot ons in beelden, symbolen en metaforen. En onbewust geven zij richting aan ons denken hoe te handelen, wanneer we vragen hebben … grote levensvragen:

– Wie ben ik?

– Waar kom ik vandaan?

– Waar ga ik naar toe?

Joseph Campbell Mythologische RondeTafel Bijeenkomsten (JCF MRT events)

We komen één keer per maand (m.u.v. vakantiemaanden) bij elkaar. We proberen via ingebrachte thema’s daaruit de boodschappen voor ons eigen leven te vinden. Wat wil het thema of dat verhaal mij persoonlijk zeggen? En wat kan ik er verder mee?

De onderwerpen van de RondeTafel bijeenkomsten komen meestal uit de groep zelf. Het is de bedoeling om ook gastsprekers uit te nodigen. Belangrijk is dat wij worden geïnspireerd en gevoed, mede door de thema’s en ook de inbreng van alle deelnemers.

Voor het bijwonen van een bijeenkomst svp aanmelden via email (rechts bovenaan de bladzijde).

Adres:

Houtsniplaan 68

6865 XZ  Doorwerth, Nederland

Tel. 06-46922656

Emailadres: alantjon@gmail.com

 

Data JCF MRT-events 2008 (tijd 11.00 – 14.00 uur)

Zaterdag, 11 oktober      WELCOME  EVENT  (Carmen Tjon, Jungiaans analytisch therapeut

“leader” JCF MRT)

Zaterdag, 8 november     DE MYTHE VAN INANNA, (Gerard Korthof, trainer, counsellor)

 

Data bijeenkomsten 2009  (tijd 11.00 – 14.00 uur)

Zaterdag, 10 januari       HET PROCES VAN BEWUSTWORDING  (Carmen Tjon, Jungiaans analytisch therapeut)

Zaterdag, 14 februari      LICHT OP DE SCHADUW  (Carmen Tjon, Jungiaans analytisch therapeut)

Zaterdag, 28 maart         DE MYTHE VAN EROS EN PSYCHE  (Gonny Groenen, beeldend kunstenaar)

Zaterdag, 18 april           (vakantie in China)

Zaterdag, 16 mei            TALENTEN, GODEN, HELDEN EN MENSEN, I  (Klaas den Breejen, coaching

en organisatieadviesbureau)

Zaterdag, 13 juni            TALENTEN, GODEN, HELDEN EN MENSEN II  (Klaas den Breejen, coaching

en organisatieadviesbureau)

Zaterdag, 10 oktober      JUNG EN HET ONBEWUSTE  (Nathalia Moonen, Jungiaans analythisch coach/therapeut)

Zaterdag, 14 november   ALLES IS MYTHE  (Harm Knoop, theoloog, mytholoog)

Zaterdag, 12 december   ASTROLOGIE EN CAMPBELL  (Jan Jol, cosmoloog, Hermetica)

 

Programma 2010  (tijd 11.00 – 14.00 uur)

Zaterdag, 16 januari       GIJ ZIJT DAT  (Rie Wormgoor. VFT)

Zaterdag, 20 februari      LUCIDE DROMEN  (Hans Scholten, IVAP)

Zaterdag, 20 maart         De REIS VAN DE HELD  (Jan Jol, HERMETICA)

Zaterdag, 17 april           DE GODEN VAN DE GRIEKSE ONDERWERELD (Carmen Tjon en Gerard Korthof)

Zaterdag, 15 mei            CARL GUSTAV JUNG’s ANTWOORD OP JOB (Harm Knoop, theoloog, mytholoog)

Zaterdag, 19 juni            WAARDE VAN MYTHOLOGIE VOOR HET SCHEPPEN VAN DE WERKELIJKHEID, deel I

(Jacques Diepstraten, docent UvA)

Zaterdag, 18 september  WAARDE VAN MYTHOLOGIE VOOR HET SCHEPPEN VAN DE WERKELIJKHEID, deel 2

(Jacques Diepstraten, docent UvA)

Zaterdag, 16 oktober      DE BEWONERS VAN DE GRIEKSE ONDERWERELD (Gerald Korthof, trainer, counsellor)

Zaterdag, 20 november   DE BOODSCHAP VAN DE MYTHEN (Salvatore Trani, mythosoof)

 

Programma 2011 (tijd 11.00 – 14.00 uur)

zaterdag, 22 januari        SPIRITUALITEIT, UBUNTU EN GEWELDLOOSHEID  (Hans Feddema, antropoloog)

zaterdag, 26 februari       DE EVOLUTIE VAN BREIN EN BEWUSTZIJN: het pionierswerk van Carl Jung en

Teilhard de Chardin (Paul Revis, Pedagoog, IVAP)

zaterdag, 26 maart         WAAR ZETELT HET BEWUSTZIJN ?  (Kees van Eck, docent Informatica)

zaterdag, 23 april           VOLG JE INNERLIJKE ZELF   (Suzanne Meijroos, inspirator, organisatieadviseur,lichtwerker)

zaterdag, 14 mei            DE MYTHE VAN PARSIFAL en DE MYTHE VAN PSYCHE EN EROS  (Harm Knoop, theoloog, mytholoog, IVAP)

zaterdag, 11 juni            GRIEKSE MYTHEN  (Salvatore Trani, mythosoof )

zaterdag, 24 sept           DODENDANS  (Frits-Jan Mercx, natuurkundige)

zaterdag, 22 okt.            DE “GEOGRAFISCHE” kaart VAN  HET BEWUSTZIJN

(Kees van Eck, docent Informatica) 

zaterdag, 26 nov.          DE TRANSFORMERENDE KRACHT VAN HET LICHT

(Klaas Laan, Jungiaans analytisch Counsellor/Therapeut/Trainer)

 

Programma 2012 (tijd 11.00 u – 14.00 u)

zaterdag, 21 jan.           DE MYTHOLOGIE VAN MIRCEA ELIADE  

Hugo Koning, docent klassieke talen en cultuur, Leiden Universiteit en

gepromoveerd op de antieke receptie van Hesiodu

zaterdag, 25 febr.          DE NIEUWE MYTHE VAN DEZE TIJD, Lisette Thooft, publicist en mythosoof

zaterdag, 31 maart        DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE MENSELIJKE GEEST

Freek van Leeuwen, apotheker en mysticus

zaterdag, 7 april            MYTHEN EN BEWUSTZIJN     Salvatore Trani

COSMOLOGIE                   Elizabeth Schenk, Jungiaans analytisch therapeut

zaterdag, 5 mei             COSMOLOGIE                    Elizabeth Schenk, Jungiaans analytisch therapeut

zaterdag, 16 juni           GEESTKUNDE                      Freek van Leeuwen, apotheker en mysticus

vrijdag, 28 sept.            MYTHEN IN DE BIJBEL        Carmen Tjon, Doesburg

maandag, 12 nov.         DE DIEPERE LAGEN IN MYTHEN EN SPROOKJES, 1       Willemij, Arnhem

maandag, 10 dec.         DE DIEPERE LAGEN IN MYTHEN EN SPROOKJES, 2        Willemij, Arnhem

 

Programma 2013    (tijd 11.00 – 14.00 uur)

vrijdag, 5 april 2013     DE WEG VAN DE HELD,Catherine Lucas, auteur van “In Case of Spiritual Emergency”

zaterdag, 14 sept.2013  EEN NIEUWE START …, Carmen Tjon, Doorwerth

en over de recente vertalingen van de Joseph Campbell lezingen …

Salvatore Trani

zaterdag, 26 okt.2013   MYTHOLOGIE ALS WEG NAAR MENSWORDING: deel I

Salvatore Trani

zaterdag, 23 nov.2013   DE MAAGDELIJKE GEBOORTE volgens Joseph Campbell

Salvatore Trani

zaterdag, 14 dec.2013   RELIGIE VOLGENS EMMANUEL LEVINAS

Jan Keij, filosoof, gepromoveerd op Emmanuel Levinas

 

Programma 2014    (tijd 11.00 – 14.00 uur)

zaterdag, 08 febr. 2014   DE EEUWIGHEID – Salvatore Trani

zaterdag, 22 mrt. 2014   DOOD EN WEDERGEBOORTE – Salvatore Trani

zaterdag, 16 mei 2014   VERLICHTING – Salvatore Trani

zaterdag, 07 juni 2014   MENS ALS VERLANGEND WEZEN – Salvatore Trani

zaterdag, 21 juni 2014   FRIEDRICH NIETZSCHE – Jan Keij

zaterdag, 18 okt. 2014  DE WORDENDE MENS : Mens als verlangend wezen

Drs. Heiko Roelfsem

zaterdag, 22 nov. 2014  DE DONKERE KANT VAN GOD – Drs. Harm Knoop

 

Programma 2015 (tijd 11.00 u – 14.00 u)

zaterdag, 24 januari 2015    JIJ IN DE KINDERRIJ  – Peter Samwel

zaterdag, 28 februari 2015   DE TOCHT VAN DE ZIEL –  Marianne de Gruijer-Hardon

zaterdag, 28 maart 2015      DE RELATIE TUSSEN MYTHOLOGIE EN MYSTIEK

over JOSEPH CAMPBELL en RUMI   –  Anne-Marie Splinter

zaterdag, 25 april 2015         DE KRACHT VAN HET NU  Henny van den Brink

zaterdag, 30 mei 2015          WAT IS FILOSOFIE?     Dr. G.W. Ormel

zaterdag, 12 sept. 2015        Waarom Filosofie       Dr. G.W. Ormel

zaterdag, 17 okt. 2015          HET GETAL ALS SYMBOOL    Ir. L. de Boer

zaterdag, 28 nov. 2015          René Descartes       Dr. G.W. Ormel

zaterdag,  16 jan. 2016         De ontwikkeling v/h denken i/d Westerse Cultuur

Dr. G.W. Ormel

zaterdag,  20 febr.2016          Vervolg Ontwikkeling i/d Westerse Cultuur

Dr. G.W. Ormel

zaterdag,  19 maart 2016       Archetypen en symbolen   Tinah Bee-Visser

zaterdag,  09 april 2016         Dualisme

___________________________________________________________________

 

Of je nu groot bent of klein, in welk stadium of fase van je leven dan ook, 

de “roep” geeft aan dat het tijd geworden is voor een spirituele overgang,

die neerkomt op een sterven en een nieuwe geboorte ….

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Wanneer een mythe wordt uitgebeeld of een sprookje wordt verteld,

bestaat voor degene die eraan deelneemt, d.w.z. zich erdoor laat beroeren,

de helende werking daaruit, dat hij door deze deelname volgens

een archetypische vorm van gedrag wordt geordend en

daardoor zelf “in orde” komen kan.

(Emma Jung)

vrij vertaald uit: Die Graallegende in Psychologischer Sicht

Nearby Events

See the full calendar of RoundTable Events

RoundTable Contact: AlanCarmen Tjon Kon Joe

RoundTable Status: Chartered