Book

Hero with a Thousand Faces, The

By Campbell, Joseph |

“Helten med tusen ansikter” er Campbells viktigste og mest populære bok. Den og beskrives ofte som hippie-generasjonens bibel. Her utforsker han den mytiske heltens reise og oppgave, og påviser at heltemyter fra hele verden følger et felles mønster. Denne boken er en guide til mytenes fantastiske verden, og til en forståelse av mytens betydning for mennesker i dag. En klassiker for alle med interesse for mytologi og dyp-psykologi. ”Enhver som begir seg ut på en reise, ut i verden eller innover i seg selv, for å finne verdier, vil være på en reise som har vært beskrevet mange ganger før i menneskehetens myter. I denne boken har jeg enkelt og greit samlet disse mytene.” Reviews: Kari Wærum Publisert: 18. August 2002 00:30 Når verden larmer som mest og dagsrevy-virkeligheten overgår våre verste fantasier, når media skvalper over av fotballmillionærer, hollywoodske kjærestepar og kommunale krisekontroverser – da er det godt å finne en bok som forteller om det tidløse. Helten med tusen ansikter av amerikaneren Joseph Campbell (1904 – 1987) kom ut i 1949, og er blitt kalt «hippiegenerasjonens bibel». En temmelig flåsete og omtrentlig karakteristikk, som på langt nær dekker hva denne grundige og dypt seriøse drøftingen av mytens plass i vårt verdensbilde kan gi sine lesere. Helten med tusen ansikter regnes som forfatterens viktigste og mest populære bok, og det vil ikke si så lite. Joseph Campbell har skapt flere store bestselgere, og ble fjernsynskjendis året etter sin død, da en serie intervjuer med ham ble sendt verden over. Som en kuriositet kan hans nære vennskap med filmskaperen George Lucas nevnes – et forhold som førte til at han også fikk innvirkning på utformingen av Star Wars-filmene. Det er ikke utenkelig at humanisten Joseph Campbell dermed bidro til å gi disse moderne rom-eventyrene sin helt spesielle tiltrekningskraft. Hva er det så som gjør Campbells bok fra 1949 så spesiell? Hvorfor ble denne vitenskapsformidleren med ett så populær? Uten å trekke sammenligningen for langt, kan hans suksess minne om det Jostein Gaarder senere opplevde med Sofies verden. Helten med tusen ansikter tar for seg all verdens myter, ikke minst de klassiske greske. Som lesere får vi mulighet til å leve oss inn i kulturstoff vi vet er obligatorisk, men som vi ofte føler vi ikke har oversikt over. Vi lærer noe – og blir samtidig både underholdt og engasjert. Kanskje traff Campbell her et dypt behov for dannelse – det samme som sannsynligvis har fått millioner av mennesker i alle aldre til å lese en norsk ungdomsbok med utgangspunkt i filosofiens historie. Men den påvirker oss dypere enn som så: Campbells bok er en faktabok og ingen roman, og den bærer selvsagt preg av å være skrevet for mer enn et halvt hundre år siden. Likevel engasjerer den og skaper både uro og glede. Hemmeligheten ligger i forfatterens egen begeistring, hans evne til å finne felles strukturer i all verdens klassiske myter og ikke minst: hans geniale påvisning av sammenhengen mellom myte og sjeleliv – til alle tider. Myten inneholder sannheten om oss selv, for å si det enkelt. Våre ubevisste valg, våre bindinger og løsrivelser, våre prøvelser, seire og nederlag – alle stadier i et menneskes liv fra vugge til grav finnes nedfelt i fortellingene. Derfor hungrer alle barn etter eventyret, og aller helst må det være passe skummelt. Campbell øser av sin omfattende kunnskap og legger ikke skjul på inspirasjonen han har hentet fra forfattere som John Steinbeck, Thomas Mann, James Joyce, maleren Pablo Picasso og ikke minst de dybdepsykologiske stormestrene Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. Han var svært lite opptatt av å sette fakta i bås, og var altså en sann mester i å kombinere fagområder og samle tverrkulturelle uttrykk til en fruktbar enhet. Mest av alt krediterer han likevel alle navnløse fortellere opp gjennom menneskehetens historie. Gjemt i alle historier om alle helter – enten navnet er Buddha, Orfeus, Rødhette eller Hiawatha – ligger svaret på våre egne, personlige gåter. Og det står oss fritt å bruke deres legende kraft. Helten med tusen ansikter kan altså sette noen hver på sporet av sitt eget indre. Å lese den er nesten som å legge ut på en reise mot en ukjent men lokkende kyst. Anbefales! Boken har fått en smidig, godt gjennomarbeidet oversettelse av Tarjei Rønnow[/div]

Find other articles, books, audio lectures, and blog posts with similar themes...