Book

Hero with a Thousand Faces, The

Campbell, Joseph   |  Braam, Aris J. (vert/trans)

Ondanks de eindeloze verscheidenheid van handeling, plaats en aankleding ligt er een vast patroon ten grondslag aan de mythen en legenden van de hele wereld. In De held met de duizend gezichten brengt Campbell deze mythen samen, legt hij uit hoe ze allen eenzelfde antwoord geven op het raadsel van het leven en toont hij hoe de verschillende hoofdrolspelers uiit folklore en legende eenzelfde verhaal opvoeren. Gebruik makend van de psychologie van Freud en Jung vergelijkt Campbell vervolgens de primitieve mythologie met de droomtoestand bij de moderne mens en biedt hij een interpretatie van de mythologie met fascinerende psychologische implicaties.

Find other articles, books, audio lectures, and blog posts with similar themes...