Book

Hero with a Thousand Faces, The

By Campbell, Joseph |

Kniha Tisíc tváří hrdiny byla poprvé vydána v roce 1949, od té doby se stala klasickou studií, která zpracovává mytologéma hrdiny a jeho proměny v různých archaických tradicích. Kniha se tak dotýká i stále aktuální otázky, do jaké míry je tento mytický praobraz významný i pro moderního člověka a jak spoluutváří podobu jeho životní cesty.

Úvod „Pravdy obsažené v náboženských doktrínách jsou konec konců natolik zdeformované a systematicky zakrývané,“ píše Sigmund Freud, „že většina lidí v nich nedokáže rozeznat pravdu. Je to stejné, jako když malému dítěti říkáme, že miminka nosí na svět čáp. I v tomto případě sdělujeme pravdu zahalenou do symbolického hávu, neboť víme, co znamená velký pták. Ale dítě to neví. Slyší pouze překroucenou část toho, co říkáme, a má pocit, že bylo podvedeno. Víme, že právě tento dojem často bývá zdrojem dětského vzdoru a nedůvěry vůči dospělým. Došli jsme k názoru, že v hovoru s dětmi je lépe vyhýbat se takovému symbolickému zakrývání pravdy. Dětem bychom neměli upírat znalosti o pravém stavu věcí, přizpůsobené ovšem jejich intelektuální úrovni.“1

Předkládaná kniha si klade za cíl shromáždit nepříliš složité příklady, jejich prostřednictvím odhalit některé pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechat z nich samovolně vyplynout starobylé významy. Staří učitelé dobře věděli, co říkají. Jakmile se znovu naučíme číst jejich symbolickou řeč, potřebujeme už jen nadání najít to podstatné a znovu nechat promluvit jejich učení. Nejprve se však musíme naučit mluvnici symbolické řeči. Neznám lepší klíč k tajemství symboliky, než je psychoanalýza. Kdybych ji nepovažoval za správný postup při zkoumání subjektu, nepoužíval bych ji jako jeden z možných přístupů. Dále je zapotřebí shromáždit množství mýtů a národních pověstí ze všech koutů světa a nechat symboly promlouvat jejich vlastní řečí. Na povrch okamžitě vyplynou všechny podobnosti: zjeví se rozsáhlá a úžasně stálá soustava základních pravd, podle nichž lidstvo žilo po tisíce let své existence na této planetě.

Campbell’s first original work is still one of his best known and most important. It stands as a classic in the field of mythology and comparative religion. This influential study traces the story of the hero’s journey and transformation through virtually all the mythologies of the world. Originally published in 1949, it has inspired generations of students and artists and sold nearly one million copies in various editions. Translated into Czech.

Find other articles, books, audio lectures, and blog posts with similar themes...