Book

Hero with a Thousand Faces, The

By Campbell, Joseph |

Malo je koje djelo dvadesetog stoljeća ostavilo tako dubok trag na tako širok spektar umjetnika i intelektualaca diljem svijeta kao “Junak s tisuću lica” Josepha Campbella.

Ova komparativna mitološka studija objedinila je spoznaje psihologije, etnologije, antropologije, arheologije, umjetničkih i religijskih studija u lucidan koncept jedinstvenosti ljudskog iskustva što leži ponad beskrajne raznorodnosti čovjekove pojavnosti: u koncept monomita, suštinske strukture tisućljetne ostavštine mitova i legendi, a u isti mah i svakodnevne pustolovine življenja.

Junak Campbellova monomita, bio on arhajski i arhetipski ili moderan i individualiziran, slijedi postaje puta zajedničkog cjelokupnome čovječanstvu; postaje koje u sebi nose otajstva njegova bitka u široj zajednici i samome sebi.

U šezdeset godina postojanja, “Junak s tisuću lica” nadahnuo je nebrojene umjetnike, pisce i redatelje na stvaranje djela temeljenih na monomitu, otkrivši u isti mah mnogim pojedinačnim čitateljima širinu i nadahnuće osobnog učenja prikrivenog u nasljeđu ljudske rase.

Više o knjizi!

Find other articles, books, audio lectures, and blog posts with similar themes...