Book

Thou Art That

By Campbell, Joseph |

In Gij zijt DAT – een verzameling essays en lezingen van de zelf inmiddels legendarische Joseph Campbell (1904-1987) – staat de joods-christelijke traditie centraal. Campbell verkent op de hem eigen kleurrijke en erudiete wijze de symbolen en metaforen van de westerse religies en houdt de gangbare interpretaties van die symbolen tegen het licht van universele mythologische thema’s. Als kenner bij uitstek van de mythologieën van de wereld komt hij tot de conclusie dat de kern van onze interpretatieproblemen ligt in de vraag of we de religieuze verhalen letterlijk of als metafoor voor iets anders interpreteren. Campbell stelt de functie van joods-christelijke symbolen ter discussie. Volgens hem zijn ze vooral bedoeld als katalysator voor spirituele inzichten en mystieke openbaringen. Joseph Campbell neemt ons mee op een adembenemende ontdekkingsreis door de geschiedenis van de volkeren van de wereld en hun symbolen. Maar ook deze reis zelf is te beschouwen als een metafoor omdat we uiteindelijk altijd weer uitkomen bij onszelf, bij hoe wij als mens in het leven staan en onze positie bepalen ten opzichte van de visie, de overtuigingen en het wereldbeeld van de ander, want mens zijn we allen. Gij zijt DAT!

Find other articles, books, audio lectures, and blog posts with similar themes...